Slnečné plachty

Veríme, že funkčne orientovaný produktový dizajn a inovácie sú nevyhnutnosťou. Slnečné clony sunsails by preto nemali spĺňať len ich primárnu funkciu – ochranu pred slnkom, resp. ochranu pred nepriaznivým počasím, ale mali by byť taktiež spĺňať tie najvyššie nároky estetickosti a praktickosti pre každodenné použitie. Na dosiahnutie tejto kombinácie bol pri vývoji slnečných clon sunsails kladený veľký dôraz na výber materiálov a dizajn. Každý tieniaci systém je individuálne adaptovaný vzhľadom na konkrétne požiadavky danej budovy. Slnečné plachty Soliday rešpektujú Vaše individuálne požiadavky a ponúkajú vysokú variabilitu či už samotných tieniacich systémov, ovládania alebo plachtovín.